Rok akademicki 2017/2018

Program studiów dla kierunków: Analityka medyczna, Farmacja, Kosmetologia

Plan zajęć: Semestr letni*

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2018

Oddział Medycyny Laboratoryjnej

Oddział Kosmetologii (studia II stopnia)

* Dziekanat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie