Wydział Farmaceutyczny  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dzisiaj jest Wednesday, 18 January 2017

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

Oddział Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM
prowadzi  studia podyplomowe na kierunkach:

FARMACJA MEDYCZNA
>>>
(powołane Uchwałą Senatu UM nr 578/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. )
Studia mają charakter doskonalący, ich celem jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu: badań nad lekiem - farmakologii, farmakokinetyki, biofarmacji, monitorowania działań niepożądanych leków; informacji naukowej, prawa farmaceutycznego; rejestracji produktów leczniczych; zarządzania, farmakoekonomiki, marketingu farmaceutycznego.NOWE KIERUNKI WE WSPÓŁCZESNEJ KOSMETOLOGII >>>
(powołane Uchwałą Senatu UM nr 501/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. )
Studia mają charakter doskonalący, ich celem jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu kosmetologii. Kierowane są do szerokiego grona absolwentów uczelni wyższych, a także osób mających kontakt z przemysłem farmaceutyczno-kosmetycznym.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi