Wydział Farmaceutyczny  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dzisiaj jest Wednesday, 18 January 2017

Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej

Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
tel. 042 677 92 03


Kierownik Zakładu

prof. dr hab. n. farm. Aleksander Kufelnicki
profesor nadzwyczajny

tel. 677 92 04
e-mail: aleksander.kufelnicki@umed.lodz.pl

dr n.farm. Jolanta Jaciubek-Rosińska
starszy wykładowca

tel. 677 92 08
e-mail: jolanta.jaciubek-rosinska@umed.lodz.pl

dr n.farm. Mirosława Świątek
starszy wykładowca

tel. 042 677 92 08
e-mail: miroslawa.swiatek@umed.lodz.pl

dr n.farm. Marek Pająk
asystent

tel. 677 92 06
e-mail: marek.pajak@umed.lodz.pl

dr n.farm. Magdalena Woźniczka
adiunkt

tel. 677 92 07
e-mail: magdalena.wozniczka@umed.lodz.pl

dr Jan Jaszczak
asystent

tel. 042 677 92 06
e-mail: jan.jaszczak@umed.lodz.pl

dr Marta Lichawska
asystent

tel. 677 92 07
e-mail: marta.lichawska@umed.lodz.pl

mgr inż. Stanisław Majeranowski
specjalista wg zakresu specjalności

tel. 677 92 05
e-mail: stanislaw.majeranowski@umed.lodz.pl

mgr Joanna Gądek-Sobczyńska
specjalista

tel. 677 92 05
e-mail: joanna.gadek-sobczynska@umed.lodz.pl

mgr Małgorzata Kucharczyk
samodzielny referent

tel. 677 92 03
e-mail: malgorzata.kucharczyk@umed.lodz.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi