Wydział Farmaceutyczny  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dzisiaj jest Friday, 19 December 2014

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Muszyńskiego 1

90-151 Łódź

 

 

Ostatnie komunikaty

Uwaga studenci kierunku Analityka medyczna

27 November 2014 (Thursday)

Od dnia 01.12.2014 roku ruszają zapisy na zajęcia fakultatywne realizowane w semestrze letnim 2014/2015. Poniżej przedstawiamy zasady wyboru przedmiotów fakultatywnych: ZASADY WYBIERANIA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studenci zapisują się na zajęcia fakultatywne poprzez zalogowanie się na stronie http://zapisy.cit.umed.pl/ Loginem i hasłem są dane dostępowe do Wirtualnej Uczelni. Studenci I, II, III i IV roku wybierają przedmioty fakultatywne spośród zaproponowanych do realizacji w takiej ilości, aby zrealizować wymaganą dla danego semestru liczbę punktów ECTS. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego odbędą się na pewno, jeśli zapisze się na nie więcej niż 24 studentów. Studenci, którzy nie dopełnią obowiązku wybrania przedmiotów fakultatywnych zostaną dopisani do list na podstawie decyzji Dziekana. Informacje na temat poszczególnych przedmiotów fakultatywnych umieszczone będą na tablicach informacyjnych i stronach internetowych Zakładów. Zmiana przedmiotu fakultatywnego może nastąpić jedynie na podstawie podania złożonego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez ten sam Zakład. Zmiana przedmiotu fakultatywnego nie może nastąpić dla fakultetu na który zapisała się minimalna liczba studentów tj. 24. Termin wyboru przedmiotów fakultatywnych 01-05.12.2014r. Więcej »

Uwaga studenci Farmacji (II, III, IV rok)

24 November 2014 (Monday)

Od dnia 01.12.2014 roku ruszają zapisy na zajęcia fakultatywne realizowane w semestrze letnim 2014/2015. Poniżej przedstawiamy zasady wyboru przedmiotów fakultatywnych: ZASADY WYBIERANIA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studenci zapisują się na zajęcia fakultatywne poprzez zalogowanie się na stronie http://zapisy.cit.umed.pl/ Loginem i hasłem są dane dostępowe do Wirtualnej Uczelni. 1. Studenci I roku wybierają przedmiot fakultatywny spośród zaproponowanych do realizacji (dotyczy semestru zimowego). 2. Studenci II, III i IV roku wybierają przedmioty fakultatywne spośród zaproponowanych do realizacji w takiej ilości, aby zrealizować wymaganą dla danego semestru liczbę punktów ECTS. 3. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego odbędą się na pewno, jeśli zapisze się na nie w (I turze) więcej niż 24 studentów. Limit miejsc wynosi 75 osób. 4. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego na pewno się nie odbędą, jeśli zapisze się na nie mniej niż 24 studentów. Ci studenci, którzy znajdą się w tej grupie, będą proszeni o ponowne wybranie przedmiotów (w II turze) z listy ograniczonej do tych przedmiotów, na które w I turze zgłosiło się więcej niż 24 studentów. 5. Studenci, którzy nie dopełnią obowiązku wybrania przedmiotów fakultatywnych zostaną dopisani do list na podstawie decyzji Dziekana. Informacje na temat poszczególnych przedmiotów fakultatywnych umieszczone będą na tablicach informacyjnych i stronach internetowych Zakładów. Zmiana przedmiotu fakultatywnego może nastąpić jedynie na podstawie podania złożonego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez ten sam Zakład. Zmiana przedmiotu fakultatywnego nie może nastąpić dla fakultetu na który zapisała się minimalna liczba studentów tj. 24. I tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 01-05.12.2014r. II tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 10-12.12.2014r.   Więcej »

Uwaga Studenci

13 October 2014 (Monday)

Studenci chcący przenieść osiągnięcia zaliczone poza Uniwersytetem Medycznym lub w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego muszą, zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (załącznik do Uchwały Senatu nr 281/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.) Rozdział IV "Zaliczenie przedmiotu i semestru" § 34 ust. 4, złożyć wniosek o uznanie zajęć przed rozpoczęciem danego semestru (roku akademickiego). Więcej »

Uwaga stażyści 2014/2015

13 October 2014 (Monday)

INFORMACJA DLA STUDENTÓW FARMACJI KOŃCZĄCYCH UCZELNIĘ (dotyczy absolwentów 2014) Do rozliczenia z Uczelnią wymagane są następujące dokumenty: - legitymacja studencka - karta potwierdzeń (obiegowa) - wpłata 60.00 zł za dyplom i suplement na konto: (ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ 55 1050 0099 6355 1111 1111 1111) - dziennik praktyki zawodowej( podpisany przez opiekuna stażu z ramienia Uczelni) - udokumentowany spis osiągnięć indywidualnych* (w przypadku: otrzymania nagród, studiów odbytych za granicą lub w kraju, członkostwa w klubach sportowych, osiągnięć sportowych, udziału w kołach naukowych, działalności społeczne i organizacyjne) Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie siedmiu dni od ukończenia praktyki zawodowej w aptece. Na wniosek absolwenta uczelnia może wydać dyplom i suplement w języku angielskim za dodatkową opłatą 40,00zł (konto j.w.), należy dołączyć również dodatkowe zdjęcie (wymiary 4,5 x 6,5). Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od ukończenia praktyki. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.   Więcej »

Uwaga studenci IV i V roku kierunku Analityka medyczna i Farmacja

10 October 2014 (Friday)

STUDENCKIE STAŻE NAUKOWE W USA W dniu 16.10.2014 roku o godz. 15.00 w sali 4A Wydziału Farmaceutycznego odbędzie się spotkanie z Panem Profesorem Z. Derewendą (Professor of Molecular Physiology and Biological Physics, University of Virginia, School of Medicine Charlottesville), dotyczące studenckich staży naukowych w ośrodkach naukowych w USA. Zainteresowanych wyjazdem zapraszam na spotkanie i zachęcam do czytania bloga Martyny Kosno – studentki Wydziału Farmaceutycznego, odbywającej aktualnie staż naukowy w USA (www.teksanski.blog.pl). Jednocześnie pragnę zaprosić wszystkich zainteresowanych na wykład Pana Profesora Z. Derewendy na temat: „Protein secrets of Ebola virus”, który odbędzie się w dniu 16.10.2014 roku o godz. 12.30 w gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Pomorskiej 141/143 w Łodzi.   Prodziekan ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Andrzej Stańczak   Więcej »

Studenci I roku kierunków Analityka medyczna i Farmacja

10 August 2014 (Sunday)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, że od 09.10.2014 r. możliwy będzie odbiór Umów o warunkach odpłatności za studia stacjonarne. Więcej »

I Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej

9 January 2014 (Thursday)

  "Mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Studentów Medycyny Laboratoryjnej pod tytułem: „Młodzi Diagności w Łodzi”. Jest ona skierowana do studentów i doktorantów związanych z tematyką diagnostyki laboratoryjnej. Odbędą się dwie sesje, na których będzie można przedstawić wyniki swoich prac badawczych, jedna sesja skierowana do studentów, druga dla młodych naukowców - już z tytułem magistra. Więcej informacji na stronie http://ltsml.konferencja.umed.pl/     Więcej »

Uwaga studenci kosmetologii!!!!!!!

26 May 2014 (Monday)

"W związku ze zmianami zatwierdzonymi przez Radę Wydziału Farmaceutycznego na posiedzeniu w dniu 20 05 2014 podajemy do informacji nowe zasady obowiązujące w roku akademickim 2014-2015 dotyczące: 1. wyboru miejsc wykonywania prac licencjackich a. Zasady wyboru miejsc wykonywania prac licencjackich; b. Zakłady, w których można  wykonywać prace licencjackich; c. Deklaracja wyboru 2. wyboru miejsc wykonywania prac magisterskich a. Zasady wyboru miejsc wykonywania prac magisterskich; b. Zakłady, w których można  wykonywać prace magisterskie; c. Deklaracja wyboru 3. fakultetów a. Fakultety 2014-2015; b. Deklaracja wyboru fakultet Odpowiednie formularze są dostępne w Dziekanacie od dnia 27 maja 2014r.Proszę pamiętać o terminowym ich składaniu." Więcej »

Wypełnij ankietę

19 March 2014 (Wednesday)

  Zapraszamy do wypełnienia specjalnej ankiety przygotowanej przez FIP ( International Pharmaceutical Federation ) we współpracy z IPSF ( International Pharmaceutical Students' Federation). Jest to międzynarodowy projekt mający na celu porównanie informacji dotyczących programów kształcenia oraz organizacji studiów farmaceutycznych w różnych krajach. Ankieta umieszczona jest na stronie internetowej http://www.codegnet.org.uk/moII_2013/ do 21 marca 2014 m.in. w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. Przygotowano również tłumaczenie ankiety na język polski. Natomiast na stronie http://prezi.com/9pujdycafknp/sleq/ dostępna jest prezentacja nakreślająca cele ankiety. Tłumaczenie na język polski: http://mf.edu.pl/wp-content/uploads/2014/03/Tłumaczenie-SLEQ.pdf Więcej »

Uwaga Studenci!!!!

12 December 2013 (Thursday)

Nawet po 200 tys. zł mogą otrzymać wybitni studenci na własne badania naukowe. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło trzecią edycję konkursu Diamentowy Grant, który pomóc ma młodym badaczom w zrobieniu szybkiej kariery naukowej. Dokładne informacje dostępne na stronie http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/studenci-siegnijcie-po-diamentowe-granty.html Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią mgr Anna Pawłowską, Biuro Nauki i Strategii Rozwoju UM w Łodzi, AL. Kościuszki 4, tel. 42 272 59 10, e - mial: anna.pawlowska@umed.lodz.pl   Więcej »

Zobacz wszystkie nowości »

Uniwersytet Medyczny w Łodzi