Wydział Farmaceutyczny  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dzisiaj jest Thursday, 21 August 2014

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Muszyńskiego 1

90-151 Łódź

 

 

 

Ostatnie komunikaty

Uwaga studenci kierunku Farmacja (I - IV rok)

26 June 2014 (Thursday)

W związku z problemami technicznymi występującymi w okresie wyboru fakultetów informujemy, że wybory te muszą zostać powtórzone. W związku z tym każdy student proszony jest o powtórne zalogowanie się i wybór fakultetów realizowanych w roku akademickim 2014/2015. Strona do logowania :http://zapisy.cit.umed.pl/. W celu zalogowania się należy wpisać dane dostępowe do WU. Logowania dokonują wszyscy studenci kierunku Farmacja (I, II, III i IV rok). I tura wyboru - 30.06.2014-04.07.2014 II tura wyboru - 09.07.2014-15.07.2014  Więcej »

Studenci IV roku kierunków Analityka medyczna i Farmacja

27 May 2014 (Tuesday)

Katedra Higieny i Epidemiologii poszukuje rzetelnego magistranta (lub dwóch) /zainteresowanego pracą naukową/ do działań laboratoryjnych w badaniu realizowanym jako grant uczelniany "Potencjał antyoksydacyjny surowicy krwi i śliny u pacjentów kardiologicznych". Badania analityczne próbek byłyby prowadzone w Zakładzie Fizjologii Klinicznej prz ul. Czechosłowackiej. Kontakt e-mail z Panią dr Anną Gawron-Skarbek: anna.gawron@umed.lodz.pl Więcej »

Uwaga studenci kosmetologii!!!!!!!

26 May 2014 (Monday)

"W związku ze zmianami zatwierdzonymi przez Radę Wydziału Farmaceutycznego na posiedzeniu w dniu 20 05 2014 podajemy do informacji nowe zasady obowiązujące w roku akademickim 2014-2015 dotyczące: 1. wyboru miejsc wykonywania prac licencjackich a. Zasady wyboru miejsc wykonywania prac licencjackich; b. Zakłady, w których można  wykonywać prace licencjackich; c. Deklaracja wyboru 2. wyboru miejsc wykonywania prac magisterskich a. Zasady wyboru miejsc wykonywania prac magisterskich; b. Zakłady, w których można  wykonywać prace magisterskie; c. Deklaracja wyboru 3. fakultetów a. Fakultety 2014-2015; b. Deklaracja wyboru fakultet Odpowiednie formularze są dostępne w Dziekanacie od dnia 27 maja 2014r.Proszę pamiętać o terminowym ich składaniu." Więcej »

Uwaga absolwenci 2013/2014

5 August 2014 (Tuesday)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego uprzejmie informuje, iż suplementy do dyplomu będzie można odebrać przed uroczystością wręczenia dyplomów tj. 09.05.2014r. od godziny 10.00. Więcej »

Uwaga studenci V roku Farmacji

29 April 2014 (Tuesday)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż są dostępne  druki zgłoszenia miejsca odbywania sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece. Lista aptek stażowych jest wywieszona przed Dziekanatem. Więcej »

Wypełnij ankietę

19 March 2014 (Wednesday)

  Zapraszamy do wypełnienia specjalnej ankiety przygotowanej przez FIP ( International Pharmaceutical Federation ) we współpracy z IPSF ( International Pharmaceutical Students' Federation). Jest to międzynarodowy projekt mający na celu porównanie informacji dotyczących programów kształcenia oraz organizacji studiów farmaceutycznych w różnych krajach. Ankieta umieszczona jest na stronie internetowej http://www.codegnet.org.uk/moII_2013/ do 21 marca 2014 m.in. w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. Przygotowano również tłumaczenie ankiety na język polski. Natomiast na stronie http://prezi.com/9pujdycafknp/sleq/ dostępna jest prezentacja nakreślająca cele ankiety. Tłumaczenie na język polski: http://mf.edu.pl/wp-content/uploads/2014/03/Tłumaczenie-SLEQ.pdf Więcej »

Uwaga stażyści 2013/2014

13 February 2014 (Thursday)

INFORMACJA DLA STUDENTÓW FARMACJI KOŃCZĄCYCH UCZELNIĘ (dotyczy absolwentów 2014) Do rozliczenia z Uczelnią wymagane są następujące dokumenty: - legitymacja studencka - karta potwierdzeń (obiegowa) - wpłata 60.00 zł za dyplom i suplement na konto: (ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ 55 1050 0099 6355 1111 1111 1111) - dziennik praktyki zawodowej( podpisany przez opiekuna stażu z ramienia Uczelni) - udokumentowany spis osiągnięć indywidualnych* (w przypadku: otrzymania nagród, studiów odbytych za granicą lub w kraju, członkostwa w klubach sportowych, osiągnięć sportowych, udziału w kołach naukowych, działalności społeczne i organizacyjne) Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie siedmiu dni od ukończenia praktyki zawodowej w aptece. Na wniosek absolwenta uczelnia może wydać dyplom i suplement w języku angielskim za dodatkową opłatą 40,00zł (konto j.w.), należy dołączyć również dodatkowe zdjęcie (wymiary 4,5 x 6,5). Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od ukończenia praktyki. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.   Więcej »

Uwaga Studenci!!!!

12 December 2013 (Thursday)

Nawet po 200 tys. zł mogą otrzymać wybitni studenci na własne badania naukowe. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło trzecią edycję konkursu Diamentowy Grant, który pomóc ma młodym badaczom w zrobieniu szybkiej kariery naukowej. Dokładne informacje dostępne na stronie http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/studenci-siegnijcie-po-diamentowe-granty.html Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią mgr Anna Pawłowską, Biuro Nauki i Strategii Rozwoju UM w Łodzi, AL. Kościuszki 4, tel. 42 272 59 10, e - mial: anna.pawlowska@umed.lodz.pl   Więcej »

Publiczne obrony rozpraw doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym

31 October 2013 (Thursday)

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi zawiadamiają, że w dniu 08 listopada  2013 roku w sali  posiedzeń Rady Wydziału przy  ul. Muszyńskiego 1 odbędą się publiczne  obrony  rozpraw  doktorskich o godz.  12.00 mgr Magdaleny Markowicz-Piaseckiej Tytuł pracy: "The use of dendrimers in the preparation technology of iminodiacetic acid derivatives as diagnostic agents for nuclear magnetic resonance tomography" Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik Promotor pomocniczy: dr hab. Paweł Bartosz Szymański Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Matosiuk, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Uniwersytetu medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Jerzy Pałka, Zakład Chemii Leków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Z ze streszczeniami rozprawy doktorskiej w jęz. angielskim i polskim oraz recenzjami można zapoznać się na stornie Wydziału Farmaceutycznego w zakładce przewody doktorskie/nowa procedura http://farmacja.umed.lodz.pl/p/przewody-doktorskie/nowa-procedura   o godz.  14.00 mgr Łukasza  Dobrzyńskiego Tytuł pracy: "Technologia wytwarzania kapsułek miękkich z lipofilowym środkiem leczniczym (ibuprofen) w formie rdzenia o jednofazowej strukturze" Promotor: prof. dr hab. Marian M. Zgoda Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Krysiński, Katedra Technologii Postaci Leku Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Andrzej Stańczak, Zakład Farmacji Szpitalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi   Z rozprawami doktorskimi oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2 Wstęp na obrony prac doktorskich wolny Więcej »

INFORMACJA DLA KOŃCZĄCYCH STUDIA

18 March 2013 (Monday)

  - STUDENCI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZGŁASZAJĄ SIĘ Z KARTĄ OBIEGOWĄ W SWOIM DZIEKANACIE - STUDENCI ZAKWATEROWANI W DOMU STUDENTA MUSZĄ UZYSKAĆ PODPIS W KARCIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W DZIEKANACIE Więcej »

Zobacz wszystkie nowości »

Uniwersytet Medyczny w Łodzi