Wydział Farmaceutyczny  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dzisiaj jest Wednesday, 23 April 2014

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Muszyńskiego 1

90-151 Łódź

 

 

 

Ostatnie komunikaty

Uwada Absolwenci rok akademicki 2013/2014

4 March 2014 (Tuesday)

Dziekanat Wydziału farmaceutycznego uprzejmie informuje, iż są dostępne do odbioru dypomy ukończenia studiów. Więcej »

Przedłużanie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.

19 March 2014 (Wednesday)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, że od jutra, tj. 20 marca br. będzie możliwe przedłużanie ważności legitymacji studenckich. Więcej »

Wypełnij ankietę

19 March 2014 (Wednesday)

  Zapraszamy do wypełnienia specjalnej ankiety przygotowanej przez FIP ( International Pharmaceutical Federation ) we współpracy z IPSF ( International Pharmaceutical Students' Federation). Jest to międzynarodowy projekt mający na celu porównanie informacji dotyczących programów kształcenia oraz organizacji studiów farmaceutycznych w różnych krajach. Ankieta umieszczona jest na stronie internetowej http://www.codegnet.org.uk/moII_2013/ do 21 marca 2014 m.in. w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. Przygotowano również tłumaczenie ankiety na język polski. Natomiast na stronie http://prezi.com/9pujdycafknp/sleq/ dostępna jest prezentacja nakreślająca cele ankiety. Tłumaczenie na język polski: http://mf.edu.pl/wp-content/uploads/2014/03/Tłumaczenie-SLEQ.pdf Więcej »

VII Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej

19 March 2014 (Wednesday)

  W dniach 21-23 marca odbędzie się VII Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej.Jest to coroczne wydarzenie organizowane przez studentów farmacji uczelni medycznych. Tegoroczna edycja jest organizowana przez członków łódzkiej „Młodej Farmacji” i odbędzie się na Wydziale Farmaceutycznym w Łodzi, przy ul. Muszyńskiego 1. W konkursie wezmą udział studenci farmacji z całej Polski. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:00. Ma on na celu promocję idei opieki farmaceutycznej, która obecnie nie jest w Polsce na wystarczająco wysokim poziomie, aby móc zapewnić pacjentom odpowiednie doradztwo medyczne w aptece. Można by rzec nawet, że opieka farmaceutyczna w Polsce praktycznie nie istnieje, a jest ona bardzo istotnym krokiem w celu poprawy jakości życia pacjentów. Żeby zmienić ten stan rzeczy, postanowiliśmy zacząć od aktywizacji studentów, aby następnie dotrzeć do magistrów farmacji. Przewidziane są wykłady o tematyce farmaceutycznej dotyczące kariery farmaceuty po studiach. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://mf.stud.umed.lodz.pl/KOF2014/ oraz na facebooku: https://www.facebook.com/events/650337628356268/?fref=ts Więcej »

Uwaga studenci IV roku farmacji

21 February 2014 (Friday)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego uprzejmie informuje, iż od dnia 24.02.2014r. będą dostępne druki zgłoszenia miejsca wykonania pracy magisterskiej w roku akademickim 2014/2015. Zasady wyboru wraz z wykazem miejsc wykonania pracy magisterskiej wywieszone są przed Dziekanatem. Więcej »

Uwaga stażyści 2013/2014

13 February 2014 (Thursday)

INFORMACJA DLA STUDENTÓW FARMACJI KOŃCZĄCYCH UCZELNIĘ (dotyczy absolwentów 2014) Do rozliczenia z Uczelnią wymagane są następujące dokumenty: - legitymacja studencka - karta potwierdzeń (obiegowa) - wpłata 60.00 zł za dyplom i suplement na konto: (ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ 55 1050 0099 6355 1111 1111 1111) - dziennik praktyki zawodowej( podpisany przez opiekuna stażu z ramienia Uczelni) - udokumentowany spis osiągnięć indywidualnych* (w przypadku: otrzymania nagród, studiów odbytych za granicą lub w kraju, członkostwa w klubach sportowych, osiągnięć sportowych, udziału w kołach naukowych, działalności społeczne i organizacyjne) Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie siedmiu dni od ukończenia praktyki zawodowej w aptece. Na wniosek absolwenta uczelnia może wydać dyplom i suplement w języku angielskim za dodatkową opłatą 40,00zł (konto j.w.), należy dołączyć również dodatkowe zdjęcie (wymiary 4,5 x 6,5). Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od ukończenia praktyki. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.   Więcej »

Uwaga studenci III i IV roku farmacji rok akademicki 2013/2014

2 July 2014 (Wednesday)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego uprzejmie informuje, iż druk zgłoszenia praktyki wakacyjnej dostępny jest u starosty roku. Ostateczny termin złożenia zgłoszenia w Dziekanacie upływa 28.02.2014r. Więcej »

Łódzkie nagradza najzdolniejszych! VIII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

23 January 2014 (Thursday)

  6 lutego 2014 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń”i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:   1. nauki społeczne 2. nauki ekonomiczne 3. nauki matematyczne 4. nauki fizyczne 5. nauki chemiczne 6. nauki biologiczne 7. nauki o Ziemi 8. nauki techniczne 9. nauki medyczne Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł. Termin i miejsce składania wniosków Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 6 lutego do 7 marca 2014 r. Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres: Departament Kultury i Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302. Kontakt Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: Dorota Komar, tel. 042 291-98-37, dorota.komar@lodzkie.pl Wiktoria Czarnecka, tel. 042 291-98-37, wiktoria.czarnecka@lodzkie.pl Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja - Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem. Pilki do pobrania: regulamin wniosek studenta (załącznik nr 2) sprawozdanie (załączenik nr 7)   Więcej »

Uwaga Studenci!!!!

12 December 2013 (Thursday)

Nawet po 200 tys. zł mogą otrzymać wybitni studenci na własne badania naukowe. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło trzecią edycję konkursu Diamentowy Grant, który pomóc ma młodym badaczom w zrobieniu szybkiej kariery naukowej. Dokładne informacje dostępne na stronie http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/studenci-siegnijcie-po-diamentowe-granty.html Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią mgr Anna Pawłowską, Biuro Nauki i Strategii Rozwoju UM w Łodzi, AL. Kościuszki 4, tel. 42 272 59 10, e - mial: anna.pawlowska@umed.lodz.pl   Więcej »

Ubezpieczenie 2013/2014

11 July 2013 (Thursday)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, że ostateczny termin dostarczenia potwierdzenia opłaty za ubezpieczenie OC i NNW upływa z dniem 15 listopada br. Przypominamy, iż ubezpieczenie dla studentów odbywających praktyki wakacyjne i staż jest obowiązkowe. Więcej »

Zobacz wszystkie nowości »

Uniwersytet Medyczny w Łodzi