Wydział Farmaceutyczny  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dzisiaj jest Thursday, 7 May 2015

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Muszyńskiego 1

90-151 Łódź

 

21 kwietnia 2015 r. zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów do udziału w ATP 2015. Jubileuszowa X edycja targów odbywać się będzie w nowej Hali Expo (Politechniki 4) w godzinach 9.00 – 16.00. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.abk.umed.pl oraz www.atp.lodz.pl


Ruszyły zapisy na szkolenia Akademickich Targów Pracy. Organizatorzy targów proponują bezpłatne uczestnictwo w ponad 50 warsztatach i szkoleniach. Zapisy odbywają się na stronie www.atp.lodz.pl

Ostatnie komunikaty

Uwaga Absolwenci kierunku Farmacja rok akademicki 2014/2015

5 July 2015 (Sunday)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego uprzejmie informuje, iż przed uroczeystością wręczenia dyplomów togi będzie można odebrać w Dziekanacie do godziny 11.30. Natomiast suplementy do dyplomu będzie można odebrać po uroczystości. Absolwenci, który uzyskali dyplom z wyróżnieniem proszeni są o zgłoszenie się do Kierownika Dziekanatu przed uroczystością do godziny 11.30. Więcej »

Przedłużanie ważności ELS

3 November 2015 (Tuesday)

Dziekanat informuje, że od dnia 12 marca br. przedłużana będzie ważność Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Więcej »

Uwaga studenci IV roku Farmacji - zapisy na pracę magisterską na rok akademicki 2015/2016

23 February 2015 (Monday)

Zasady wyboru miejsc wykonywania prac magisterskich przez studentów Wydziału Farmaceutycznego kierunek Farmacja w roku akademickim 2015/2016     1. Dziekanat wywiesza listę miejsc na wykonanie prac magisterskich w poszczególnych Zakładach w terminie od dnia 24.02.2015 r. do dnia 28.02.2015 r. 2. Zapisy na wykonanie prac magisterskich dokonywane są w Dziekanacie w wyżej wskazanym terminie po przez złożenie pisemnego zgłoszenia. (Druk do pobrania w Dziekanacie.) 3. W dniu 05.03.2015r. Dziekanat wysyła listę Kandydatów do Zakładów. 4. Do dnia 13.03.2015 r. Kierownicy Zakładów dokonują wyboru Kandydatów (według zasad określonych przez Zakład) i do 16.03.2015 r. odsyłają do Dziekanatu listę studentów zakwalifikowanych do wykonania prac magisterskich, liczbowo zgodną z liczbą miejsc przyznanych Zakładzie w danym roku akademickim. 5. Dziekanat wywiesza listę miejsc jeszcze nie obsadzonych w Zakładach i studenci nie zakwalifikowani w I naborze zapisują się w Dziekanacie na II nabór od dnia 18.03.2015 r. do dnia 20.03.2015r. 6. Dziekanat 23.03.2015r. wysyła listy studentów, którzy zapisali się na wykonanie prac magisterskich w Zakładach, w których były wolne miejsca nie obsadzone w I naborze. 7. Kierownicy Zakładów dokonują kolejnego wyboru i odsyłają do Dziekanatu listę studentów przyjętych w II naborze do dnia 28.03.2015r. 8. Dziekanat wywiesza w dniu 30.03.2015r. wykaz studentów nie zakwalifikowanych i listę wolnych miejsc pozostałych w Zakładach. 9. Ostateczną decyzję o przydziale i obsadzeniu wolnych miejsc w Zakładach w których studenci nie zapisali się w I i II naborze podejmuje Dziekan. 10. Zamknięcie rekrutacji na prace magisterskie następuje z dniem 31.03.2015r.     Więcej »

Uwaga studenci IV i V Analityki Medycznej i Farmacji

23 January 2015 (Friday)

Amgen Scholars ! Amgen Scholars to projekt o budżecie w wysokości ponad 34 milionów dolarów, dzięki któremu setki studentów, już podczas studiów, mają szansę rozwijać swoje pasje prowadząc pionierskie badania naukowe. Jednym z głównych obszarów działania Fundacji Amgen jest wspieranie nauczania przedmiotów ścisłych. Od 2009 roku, kiedy została uruchomiona europejska edycja Programu, polscy studenci mają szansę zdobyć doświadczenie u boku najwybitniejszych naukowców na świecie w ramach prestiżowego Programu Amgen Scholars. Program rozpoczął się w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy ponad 250 studentów ze 100 różnych uczelni miało okazję po raz pierwszy wziąć udział w projektach badawczych. Dotychczas ponad 1000 młodych naukowców Amgen Scholars miało okazję wziąć udział w projektach badawczych. Obecnie w Programie uczestniczy 13 renomowanych uczelni, między innymi: Columbia University, Cambridge University, Berkley University, Massachusetts Institute of Technology. W 2009 roku program został rozszerzony także o uczelnie europejskie. Studenci, którzy zostaną laureatami europejskiej edycji Programu spędzą około 10 tygodni w laboratoriach badawczych w Cambridge (Wielka Brytania), Karolinska Institutet (Szwecja) lub też na Uniwersytecie Ludwig-Maximilians - LMU (Niemcy). Punktem kulminacyjnym Programu jest letnie sympozjum, podczas którego uczestnicy mają okazję wysłuchać czołowych naukowców oraz praktyków pracujących w branży biotechnologicznej. Studenci Amgen Scholars ze Stanów Zjednoczonych spotykają się w Kalifornii, a uczestnicy Amgen Scholars z Europy w Cambridge. Sympozja stanowią doskonałą okazję do nawiązania cennych kontaktów z uczestnikami Programu oraz czołowymi naukowcami pracującymi w przemyśle biotechnologicznym. Program Amgen Scholars jest adresowany do studentów kierunków: medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, biologicznych i bioinżynieryjnych. Dotychczas nabór do Programu rozpoczynał się w styczniu i trwał do połowy lutego. Studenci nie ponoszą kosztów w związku z udziałem w Programie. Jest to jedyny tego typu Program, który na tak dużą skalę wspiera zdolnych, młodych ludzi w rozwoju ich kompetencji badawczych w obszarze nauk ścisłych. Aby dowiedzieć się więcej na temat Programu Amgen S7cholars, wejdź na stronę internetową: http://www.amgenscholars.com     Więcej »

Uwaga studenci kosmetologii!!!!!!!

21 January 2015 (Wednesday)

"W związku ze zmianami zatwierdzonymi przez Radę Wydziału Farmaceutycznego na posiedzeniu w dniu 20 05 2014 podajemy do informacji nowe zasady obowiązujące w roku akademickim 2014-2015 dotyczące: 1. wyboru miejsc wykonywania prac licencjackich a. Zasady wyboru miejsc wykonywania prac licencjackich; b. Zakłady, w których można  wykonywać prace licencjackich; c. Deklaracja wyboru 2. wyboru miejsc wykonywania prac magisterskich a. Zasady wyboru miejsc wykonywania prac magisterskich; b. Zakłady, w których można  wykonywać prace magisterskie; c. Deklaracja wyboru 3. fakultetów a. Fakultety 2014-2015; b. Deklaracja wyboru fakultet Odpowiednie formularze są dostępne w Dziekanacie. Więcej »

Uwaga stażyści 2014/2015

21 January 2015 (Wednesday)

INFORMACJA DLA STUDENTÓW FARMACJI KOŃCZĄCYCH UCZELNIĘ (dotyczy absolwentów 2014) Do rozliczenia z Uczelnią wymagane są następujące dokumenty: - legitymacja studencka - karta potwierdzeń (obiegowa) - ankieta wypełniona przez opiekuna stażu zawodowego - wpłata 60.00 zł za dyplom i suplement na konto: (ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ 55 1050 0099 6355 1111 1111 1111) Studenci studiów niestacjonarnych wpłacają powyższą kwotę na swój numer subkonta. - dziennik praktyki zawodowej (podpisany przez opiekuna stażu z ramienia Uczelni) - udokumentowany spis osiągnięć indywidualnych* (w przypadku: otrzymania nagród, studiów odbytych za granicą lub w kraju, członkostwa w klubach sportowych, osiągnięć sportowych, udziału w kołach naukowych, działalności społeczne i organizacyjne) Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie siedmiu dni od ukończenia praktyki zawodowej w aptece. Na wniosek absolwenta uczelnia może wydać dyplom i suplement w języku angielskim za dodatkową opłatą 40,00zł (konto j.w.), należy dołączyć również dodatkowe zdjęcie (wymiary 4,5 x 6,5). Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od ukończenia praktyki. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.   Więcej »

Nasi studenci wsród laureatów!!

20 January 2015 (Tuesday)

Miło nam poinformować, że w dniu 10 grudnia 2014 studenci z Koła Chemików przy Zakładzie Chemii Bionieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wzięli udział w VI Mikołajkowym Konkursie Chemicznym zorganizowanym przez Koło Naukowe Studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej dla studentów i doktorantów łódzkich uczelni. Nasz zespół w składzie: Marcin Tomaszewski, Piotr Grzonkowski i Jan Gomulski zajął trzecie miejsce w konkurencji z 11 drużynami.   http://kolochem.p.lodz.pl/?vi-edycja,139     Więcej »

Uwaga Studenci

13 October 2014 (Monday)

Studenci chcący przenieść osiągnięcia zaliczone poza Uniwersytetem Medycznym lub w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego muszą, zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (załącznik do Uchwały Senatu nr 281/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.) Rozdział IV "Zaliczenie przedmiotu i semestru" § 34 ust. 4, złożyć wniosek o uznanie zajęć przed rozpoczęciem danego semestru (roku akademickiego). Więcej »

INFORMACJA DLA KOŃCZĄCYCH STUDIA

18 March 2013 (Monday)

  - STUDENCI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZGŁASZAJĄ SIĘ Z KARTĄ OBIEGOWĄ W SWOIM DZIEKANACIE - STUDENCI ZAKWATEROWANI W DOMU STUDENTA MUSZĄ UZYSKAĆ PODPIS W KARCIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W DZIEKANACIE Więcej »

Uniwersytet Medyczny w Łodzi