Wydział Farmaceutyczny  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dzisiaj jest Thursday, 8 December 2016

 

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Muszyńskiego 1

90-151 Łódź

 

 

Ostatnie komunikaty

Zaproszenie dla studentów I roku Farmacji

29 November 2016 (Tuesday)

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego   zaprasza na spotkanie integracyjne wszystkich studentów I roku farmacji: 01.12.2016 godzina 18.00 sala 4B   w ramach spotkania:   1. Słowo wstępne - dr hab. n. farm. prof. nadzw. Paweł Szymański   2. Wykład prof. dr hab. n. farm. J. Zawilskiej: „ Neurochemia miłości- kochamy sercem czy mózgiem”   3. Spotkanie z dr n. farm. Adamem Karpińskim – kierownikiem Działu Kontroli Jakości firmy farmaceutycznej: Adamed   4. Spotkanie z Katarzyną Pietrzak – studentką V roku, stypendystką: University of Central Lancashire (Wielka Brytania), Oklahoma Medical Research Foundation- Oklahoma City (USA), Uniwersytet Karola Gustawa w Pradze(Republika Czeska).     (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA) Więcej »

Dzień otwarty w firmie TELMON

27 October 2016 (Thursday)

Szanowni Państwo, W dniu 17 listopada 2016 w godz. 11.00-14.30 odbędzie się Dzień Otwarty w firmie TELMON . Więcej informacji na stronie: https://mlodziwlodzi.pl/poznaj-lodzkich-pracodawcow-zaprasza-telmon/ oraz na fb https://www.facebook.com/Mlodzi.w.Lodzi/photos/a.111328515612320.17208.109735779104927/1128067193938442/?type=3&theater Więcej »

I rok Farmacja -fakultety

10 December 2016 (Saturday)

Studenci I roku Farmacji. Od 13 października ruszają zapisy na zajęcia fakultatywne, które odbędą się w semestrze zimowym w bieżącym roku akademickim. ZASADY WYBIERANIA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Studenci zapisują się na zajęcia fakultatywne poprzez zalogowanie się  na stronie http://zapisy.cit.umed.pl/   1. Studenci wybierają przedmioty fakultatywne spośród zaproponowanych do realizacji w takiej ilości, aby zrealizować wymaganą dla danego semestru liczbę punktów ECTS. 2. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego odbędą się na pewno, jeśli zapisze się na w (I turze) więcej niż 24 studentów. 3. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego na pewno się nie odbędą, jeśli zapisze się na nie mniej niż 24 studentów. Ci studenci, którzy znajdą się w tej grupie, będą proszeni o ponowne wybranie przedmiotów (w II turze) z listy ograniczonej do tych przedmiotów, na które w I turze zgłosiło się więcej niż 24 studentów. 4. Studenci, którzy nie dopełnią obowiązku wybrania przedmiotów fakultatywnych zostaną dopisani do list na podstawie decyzji Prodziekana ds. Dydaktyki Wydziału Farmaceutycznego.   Informacje na temat poszczególnych przedmiotów fakultatywnych umieszczone będą na tablicach informacyjnych i stronach internetowych na Zakładów. Zmiana przedmiotu fakultatywnego może nastąpić jedynie na podstawie podania złożonego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez ten sam Zakład. Zmiana przedmiotu fakultatywnego nie może nastąpić dla fakultetu na który zapisała się minimalna liczba  studentów tj. 24.   I tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 13.10.-18.10.2016 r. II tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 21.10.-25.10.2016 r. Więcej »

I rok Analityki medycznej - fakultety

10 October 2016 (Monday)

Studenci I roku Analityki medycznej. Od 13 października ruszają zapisy na zajęcia fakultatywne, które odbędą się w semestrze zimowym w bieżącym roku akademickim. ZASADY WYBIERANIA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Studenci zapisują się na zajęcia fakultatywne po zalogowaniu na stronie http://zapisy.cit.umed.pl/   1. Spośród zaproponowanych przedmiotów fakultatywnych studenci wybierają zajęcia, które pozwolą im zrealizować wymaganą dla danego semestru liczbę punktów ECTS. 2. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego zostaną uruchomione, jeśli w I turze zapisze się na nie min. 24 studentów. 3. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego nie odbędą się, jeśli zapisze się na nie mniej niż 24 studentów. 4. Studenci, którzy w I turze zapiszą się na zajęcia, które nie zostaną uruchomione, będą proszeni o wybranie przedmiotów w II turze. 5. W II turze możliwy będzie wybór zajęć tylko z listy ograniczonej do przedmiotów, na które w I turze zgłosiło się min. 24 studentów. 6. Studenci, którzy nie dopełnią obowiązku wybrania przedmiotów fakultatywnych zostaną dopisani do list na podstawie decyzji Prodziekana ds. OML. 7. Zmiana przedmiotu fakultatywnego może nastąpić jedynie na podstawie podania złożonego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez ten sam Zakład. 8. Zmiana przedmiotu fakultatywnego nie może nastąpić dla fakultetu na który zapisała się minimalna liczba  studentów tj. 24.   I tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 13.10-18.10.2016 r. II tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 20.10.-25.10.2016 r. Więcej »

Studenci I roku

10 April 2016 (Sunday)

Dziekanat prosi o przybycie w celu aktywacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Więcej »

Uwaga studenci I roku 2016/2017

23 September 2016 (Friday)

Dziekanat informuje, że możliwe są zmiany w planie zajęć, w związku z tym obowiązującą Was grupą jest grupa dziekańska i plan umieszczony na stronie internetowej Wydziału. Więcej »

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU - STUDIÓW NIESTACJONARNYCH WIECZOROWYCH PRZYJĘTYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

19 September 2016 (Monday)

Informujemy o możliwości wcześniejszego podpisywania umów o warunkach odpatności na studia niestacjonarne wieczorowe w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego. Więcej »

Uwaga studenci V roku Farmacji

23 June 2016 (Thursday)

Dziekanat prosi o odbiór skierowań na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy zadecyduje o konieczności wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych). W przypadku wymagania przez aptekę książeczki sanitarno-epidemiologicznej prosimy o kontakt z Dziekanatem. Lista placówek dostępna przed Dziekanatem i tutaj Więcej »

INFORMACJA DLA KOŃCZĄCYCH STUDIA

17 March 2016 (Thursday)

  - STUDENCI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZGŁASZAJĄ SIĘ Z KARTĄ OBIEGOWĄ W SWOIM DZIEKANACIE - STUDENCI ZAKWATEROWANI W DOMU STUDENTA MUSZĄ UZYSKAĆ PODPIS W KARCIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W DZIEKANACIE   INFORMACJA DLA STUDENTÓW FARMACJI KOŃCZĄCYCH UCZELNIĘ Do rozliczenia z Uczelnią wymagane są następujące dokumenty: - legitymacja studencka - karta potwierdzeń (obiegowa)- wpłata 60.00 zł  za dyplom i suplement na konto:  na indywidualny numer subkonta- dziennik praktyki zawodowej- udokumentowany spis osiągnięć indywidualnych* (w przypadku: otrzymania nagród, studiów odbytych za granicą lub w kraju, członkostwa w klubach sportowych, osiągnięć  sportowych, udziału w kołach naukowych, działalności  społeczne i organizacyjne)Na wniosek absolwenta uczelnia może wydać dyplom i suplement w języku angielskim za dodatkową opłatą 40,00zł (konto j.w.), należy dołączyć również dodatkowe zdjęcie (wymiary 4,5 x  6,5).Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od ukończenia praktyki. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Więcej »

Możliwość wyjazdu na staż naukowy do USA

20 November 2015 (Friday)

Wzorem lat ubiegłych studenci studiów magisterskich Wydziału Farmaceutycznego mają możliwość ubiegania się o 11 miesięczny staż naukowy w roku akademickim 2016/2017 w  wybranych uczelniach amerykańskich: University of Virginia, University of Chicago,  University of Texas Southwestern Medical Center i Oklahoma Medical Research Foundation w ramach The Visiting Research Graduate Traineeship Program, który koordynuje Komisja Fulbrighta. Zainteresowanych studentów zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/pl/visiting-research-graduate-traineeship-pr...   Wydziałowym koordynatorem programu jest: prof. dr hab. Andrzej Stańczak   Więcej »

Zobacz wszystkie nowości »

Uniwersytet Medyczny w Łodzi