Wydział Farmaceutyczny  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dzisiaj jest Thursday, 26 May 2016

 

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Muszyńskiego 1

90-151 Łódź

 

 

Ostatnie komunikaty

UWAGA STUDENCI KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA (I-IV)

25 May 2016 (Wednesday)

Od 30 maja br. ruszają zapisy na zajęcia fakultatywne realizowane w semestrze zimowym 2016/2017. Studenci zapisują się na zajęcia fakultatywne poprzez zalogowanie się  na stronie http://zapisy.cit.umed.pl/ 1. Studenci wybierają przedmioty fakultatywne spośród zaproponowanych do realizacji w takiej ilości, aby zrealizować wymaganą dla danego semestru liczbę punktów ECTS. 2. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego odbędą się na pewno, jeśli zapisze się na w (I turze) więcej niż 12 studentów. 3. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego na pewno się nie odbędą, jeśli zapisze się na nie mniej niż 12 studentów. Ci studenci, którzy znajdą się w tej grupie, będą proszeni o ponowne wybranie przedmiotów (w II turze) z listy ograniczonej do tych przedmiotów, na które w I turze zgłosiło się więcej niż 12 studentów. 4. Studenci, którzy nie dopełnią obowiązku wybrania przedmiotów fakultatywnych zostaną dopisani do list na podstawie decyzji Dziekana. Zmiana przedmiotu fakultatywnego może nastąpić jedynie na podstawie podania złożonego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez ten sam Zakład. Zmiana przedmiotu fakultatywnego nie może nastąpić dla fakultetu na który zapisała się minimalna liczba  studentów tj. 12. I tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 30.05-03.06.2016 r.   II tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 07.06.-10.06.2016 r. Więcej »

INFORMACJA DLA KOŃCZĄCYCH STUDIA

17 March 2016 (Thursday)

  - STUDENCI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZGŁASZAJĄ SIĘ Z KARTĄ OBIEGOWĄ W SWOIM DZIEKANACIE - STUDENCI ZAKWATEROWANI W DOMU STUDENTA MUSZĄ UZYSKAĆ PODPIS W KARCIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W DZIEKANACIE   INFORMACJA DLA STUDENTÓW FARMACJI KOŃCZĄCYCH UCZELNIĘ Do rozliczenia z Uczelnią wymagane są następujące dokumenty: - legitymacja studencka - karta potwierdzeń (obiegowa)- wpłata 60.00 zł  za dyplom i suplement na konto:  na indywidualny numer subkonta- dziennik praktyki zawodowej- udokumentowany spis osiągnięć indywidualnych* (w przypadku: otrzymania nagród, studiów odbytych za granicą lub w kraju, członkostwa w klubach sportowych, osiągnięć  sportowych, udziału w kołach naukowych, działalności  społeczne i organizacyjne)Na wniosek absolwenta uczelnia może wydać dyplom i suplement w języku angielskim za dodatkową opłatą 40,00zł (konto j.w.), należy dołączyć również dodatkowe zdjęcie (wymiary 4,5 x  6,5).Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od ukończenia praktyki. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Więcej »

Możliwość wyjazdu na staż naukowy do USA

20 November 2015 (Friday)

Wzorem lat ubiegłych studenci studiów magisterskich Wydziału Farmaceutycznego mają możliwość ubiegania się o 11 miesięczny staż naukowy w roku akademickim 2016/2017 w  wybranych uczelniach amerykańskich: University of Virginia, University of Chicago,  University of Texas Southwestern Medical Center i Oklahoma Medical Research Foundation w ramach The Visiting Research Graduate Traineeship Program, który koordynuje Komisja Fulbrighta. Zainteresowanych studentów zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/pl/visiting-research-graduate-traineeship-pr...   Wydziałowym koordynatorem programu jest: prof. dr hab. Andrzej Stańczak   Więcej »

Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych

17 November 2015 (Tuesday)

Dzisiejsi młodzi badacze farmacji to przyszli liderzy innowacji! Trwa III edycja Konkursu. Zapraszamy autorów prac doktorskich obronionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Autor najlepszej z nich uhonorowany zostanie tytułem Lidera Nauk Farmaceutycznych, nagrodą pieniężną i grantem edukacyjnym w postaci stażu w nowoczesnych laboratoriach naukowych Gedeon Richter. Autorzy drugiej i trzeciej nagrody otrzymają nagrody pieniężne. Prace zgłaszają Rady Wydziałów Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych. Laureatów III edycji poznamy podczas jubileuszowego XV Dnia Polskiej Farmacji w maju 2016 r. Jeżeli Twoją pasją są nauki farmaceutyczne, ten Konkurs jest dla Ciebie! Podczas XIV Dnia Polskiej Farmacji, 16 maja 2015 r., Ewa Dux-Prabucka, redaktor naczelna Gazety Farmaceutycznej, ogłosiła listę laureatów II edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Nagrody oraz dyplomy wręczali prof. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a zarazem przewodniczący Komisji Konkursowej, oraz Tomasz Németh, prezes Zarządu Gedeon Richter Polska. Dlaczego Gazeta Farmaceutyczna? Jako najdłużej ukazujący się polski tytuł prasowy skierowany do farmaceutów, nieprzerwanie od 1992 r. promuje postęp i innowacyjność rodzimej farmacji. Pomysł na organizację konkursu na najlepsze prace doktorskie zawierające element aplikacyjności, a więc dający szansę na ich wykorzystanie w procesie modyfikacji lub powstawania nowych leków lub ich form, wynika z idei inspirowania studentów farmacji do wybierania naukowych ścieżek zawodowych, słowem: do stawiania na naukę. Dlaczego Gedeon Richter? Firma farmaceutyczna od lat obecna na polskim rynku, zaangażowana w promocję młodych naukowców, przeznaczająca poważne środki na działania z zakresu R&D. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez świata nauki, bez instytucji naukowo-badawczych, bez wyższych uczelni – nie ma postępu, nie ma rozwoju. Dlatego cieszymy się z faktu, że możemy wesprzeć młodych, utalentowanych doktorów nauk farmaceutycznych, przyszłych ekspertów, profesorów1 – powiedział podczas ceremonii wręczania tytułu Lidera II edycji Konkursu prezes Németh. Od początku istnienia Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych odbywa się pod patronatem prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Macieja Żylicza, oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, prof. Janusza Pluty. Doceniając charakter Konkursu oraz stojące za nim idee, w tym fakt, że wpisuje się on w założenia Polityki Naukowej Państwa „Budujemy na Wiedzy”, prof. Pluta stwierdził - Miałem okazję przewodniczyć Komisji oceniającej prace doktorskie, zarówno w zeszłym roku jak i w obecnym (2013 i 2014 r.). I z odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że poziom nadsyłanych na ten Konkurs prac doktorskich był bardzo wysoki. Na przekór infrastrukturze, która nie zawsze w ośrodkach naukowych jest na odpowiednim poziomie, głównie ze względu na brak finansów, te prace są coraz lepsze, co świadczy o tendencji wzrostowej poziomu prac doktorskich. Najlepszym na to dowodem w II edycji Konkursu były kłopoty z wyborem laureata do tytułu Lidera2. Aktualne informacje, regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.lidernaukfarmaceutycznych.pl Źródła: 1. XIV Dzień Polskiej Farmacji, Gazeta Farmaceutyczna nr 6 2015, s. 17 2. XIV Dzień Polskiej Farmacji, Gazeta Farmaceutyczna nr 6 2015, s. 16   Więcej »

Uwaga studenci I roku Farmacji i Analityki medycznej .

15 October 2015 (Thursday)

Dziekanat zaprasza po odbiór podpisanych przez Panią Dziekan  umów o warunkach odpłatności za studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Więcej »

Uniwersytet Medyczny w Łodzi