Wydział Farmaceutyczny  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dzisiaj jest Saturday, 5 September 2015

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Muszyńskiego 1

90-151 Łódź

 

 

 

Ostatnie komunikaty

Uwaga studenci III i IV roku Farmacji

6 August 2015 (Thursday)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego uprzejmie informuje, iż od dnia 08.06.2015r. w Dziekanacie są dostępne  do odbioru dzienniki praktyki wakacyjnej. Więcej »

Uwaga studenci kierunku Analityka Medyczna

14 May 2015 (Thursday)

Od dnia 18 maja ruszają zapisy na fakultety, które będą realizowane w sem. zimowym roku akademickiego 2015/2016. Poniżej zasady wyboru przedmiotów fakultatywnych: ZASADY WYBIERANIA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Studenci zapisują się na zajęcia fakultatywne poprzez zalogowanie się na stronie http://zapisy.cit.umed.pl/ 1. Studenci I roku wybierają przedmiot fakultatywny spośród zaproponowanych do realizacji (dotyczy semestru zimowego). 2. Studenci II, III i IV roku wybierają przedmioty fakultatywne spośród zaproponowanych do realizacji w takiej ilości, aby zrealizować wymaganą dla danego semestru liczbę punktów ECTS. 3. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego odbędą się na pewno, jeśli zapisze się na nie w (I turze) więcej niż 15 studentów. 4. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego na pewno się nie odbędą, jeśli zapisze się na nie mniej niż 15 studentów. Ci studenci, którzy znajdą się w tej grupie, będą proszeni o ponowne wybranie przedmiotów (w II turze) z listy ograniczonej do tych przedmiotów, na które w I turze zgłosiło się więcej niż 15 studentów. 5. Studenci, którzy nie dopełnią obowiązku wybrania przedmiotów fakultatywnych zostaną dopisani do list na podstawie decyzji Dziekana. Zmiana przedmiotu fakultatywnego może nastąpić jedynie na podstawie podania złożonego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez ten sam Zakład. Zmiana przedmiotu fakultatywnego nie może nastąpić dla fakultetu na który zapisała się minimalna liczba studentów tj. 15. I tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 18-22.05.2015r. II tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 28.05-03.06.2015r.   Więcej »

Uwaga studenci kosmetologii!!!!!!!

21 January 2015 (Wednesday)

"W związku ze zmianami zatwierdzonymi przez Radę Wydziału Farmaceutycznego na posiedzeniu w dniu 20 05 2014 podajemy do informacji nowe zasady obowiązujące w roku akademickim 2014-2015 dotyczące: 1. wyboru miejsc wykonywania prac licencjackich a. Zasady wyboru miejsc wykonywania prac licencjackich; b. Zakłady, w których można  wykonywać prace licencjackich; c. Deklaracja wyboru 2. wyboru miejsc wykonywania prac magisterskich a. Zasady wyboru miejsc wykonywania prac magisterskich; b. Zakłady, w których można  wykonywać prace magisterskie; c. Deklaracja wyboru 3. fakultetów a. Fakultety 2014-2015; b. Deklaracja wyboru fakultet Odpowiednie formularze są dostępne w Dziekanacie. Więcej »

Uwaga Studenci

13 October 2014 (Monday)

Studenci chcący przenieść osiągnięcia zaliczone poza Uniwersytetem Medycznym lub w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego muszą, zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (załącznik do Uchwały Senatu nr 281/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.) Rozdział IV "Zaliczenie przedmiotu i semestru" § 34 ust. 4, złożyć wniosek o uznanie zajęć przed rozpoczęciem danego semestru (roku akademickiego). Więcej »

INFORMACJA DLA KOŃCZĄCYCH STUDIA

18 March 2013 (Monday)

  - STUDENCI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZGŁASZAJĄ SIĘ Z KARTĄ OBIEGOWĄ W SWOIM DZIEKANACIE - STUDENCI ZAKWATEROWANI W DOMU STUDENTA MUSZĄ UZYSKAĆ PODPIS W KARCIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W DZIEKANACIE Więcej »

Uniwersytet Medyczny w Łodzi