Wydział Farmaceutyczny  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dzisiaj jest Wednesday, 26 October 2016

 

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Muszyńskiego 1

90-151 Łódź

 

 

Ostatnie komunikaty

I rok Farmacja -fakultety

10 December 2016 (Saturday)

Studenci I roku Farmacji. Od 13 października ruszają zapisy na zajęcia fakultatywne, które odbędą się w semestrze zimowym w bieżącym roku akademickim. ZASADY WYBIERANIA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Studenci zapisują się na zajęcia fakultatywne poprzez zalogowanie się  na stronie http://zapisy.cit.umed.pl/   1. Studenci wybierają przedmioty fakultatywne spośród zaproponowanych do realizacji w takiej ilości, aby zrealizować wymaganą dla danego semestru liczbę punktów ECTS. 2. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego odbędą się na pewno, jeśli zapisze się na w (I turze) więcej niż 24 studentów. 3. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego na pewno się nie odbędą, jeśli zapisze się na nie mniej niż 24 studentów. Ci studenci, którzy znajdą się w tej grupie, będą proszeni o ponowne wybranie przedmiotów (w II turze) z listy ograniczonej do tych przedmiotów, na które w I turze zgłosiło się więcej niż 24 studentów. 4. Studenci, którzy nie dopełnią obowiązku wybrania przedmiotów fakultatywnych zostaną dopisani do list na podstawie decyzji Prodziekana ds. Dydaktyki Wydziału Farmaceutycznego.   Informacje na temat poszczególnych przedmiotów fakultatywnych umieszczone będą na tablicach informacyjnych i stronach internetowych na Zakładów. Zmiana przedmiotu fakultatywnego może nastąpić jedynie na podstawie podania złożonego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez ten sam Zakład. Zmiana przedmiotu fakultatywnego nie może nastąpić dla fakultetu na który zapisała się minimalna liczba  studentów tj. 24.   I tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 13.10.-18.10.2016 r. II tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 21.10.-25.10.2016 r. Więcej »

I rok Analityki medycznej - fakultety

10 October 2016 (Monday)

Studenci I roku Analityki medycznej. Od 13 października ruszają zapisy na zajęcia fakultatywne, które odbędą się w semestrze zimowym w bieżącym roku akademickim. ZASADY WYBIERANIA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Studenci zapisują się na zajęcia fakultatywne po zalogowaniu na stronie http://zapisy.cit.umed.pl/   1. Spośród zaproponowanych przedmiotów fakultatywnych studenci wybierają zajęcia, które pozwolą im zrealizować wymaganą dla danego semestru liczbę punktów ECTS. 2. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego zostaną uruchomione, jeśli w I turze zapisze się na nie min. 24 studentów. 3. Zajęcia z danego przedmiotu fakultatywnego nie odbędą się, jeśli zapisze się na nie mniej niż 24 studentów. 4. Studenci, którzy w I turze zapiszą się na zajęcia, które nie zostaną uruchomione, będą proszeni o wybranie przedmiotów w II turze. 5. W II turze możliwy będzie wybór zajęć tylko z listy ograniczonej do przedmiotów, na które w I turze zgłosiło się min. 24 studentów. 6. Studenci, którzy nie dopełnią obowiązku wybrania przedmiotów fakultatywnych zostaną dopisani do list na podstawie decyzji Prodziekana ds. OML. 7. Zmiana przedmiotu fakultatywnego może nastąpić jedynie na podstawie podania złożonego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć z danego przedmiotu z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez ten sam Zakład. 8. Zmiana przedmiotu fakultatywnego nie może nastąpić dla fakultetu na który zapisała się minimalna liczba  studentów tj. 24.   I tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 13.10-18.10.2016 r. II tura wyboru przedmiotów fakultatywnych 20.10.-25.10.2016 r. Więcej »

Studenci Wydziału Farmaceutycznego

10 July 2016 (Sunday)

Od 10.10.2016 roku zapraszamy do Dziekanatu w celu przedłużenia ważności ELS. Więcej »

Studenci I roku

10 April 2016 (Sunday)

Dziekanat prosi o przybycie w celu aktywacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Więcej »

Uwaga studenci I roku 2016/2017

23 September 2016 (Friday)

Dziekanat informuje, że możliwe są zmiany w planie zajęć, w związku z tym obowiązującą Was grupą jest grupa dziekańska i plan umieszczony na stronie internetowej Wydziału. Więcej »

Uwaga STAŻYŚCI !!!

21 September 2016 (Wednesday)

Zapraszam po odbiór Dzienników Stażowych od dnia 22.09.2016r. Studenci, którzy nie dopełnili formalności w terminie ( w ogóle nie dostarczyli ankiet stażowych, bądź dostarczyli je z dużym opóźnieniem)  proszeni są o kontakt z Dziekanatem. Więcej »

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU - STUDIÓW NIESTACJONARNYCH WIECZOROWYCH PRZYJĘTYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

19 September 2016 (Monday)

Informujemy o możliwości wcześniejszego podpisywania umów o warunkach odpatności na studia niestacjonarne wieczorowe w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego. Więcej »

IX Kongres Młodej Farmacji

16 September 2016 (Friday)

Studenci koordynujący IX Kongres Młodej Farmacji serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do BEZPŁATNEGO udziału w części edukacyjnej Kongresu. Kongres Młodej Farmacji jest najważniejszym wydarzeniem Zespołu Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego- Młodej Farmacji (MF). Tematem tegorocznego Kongresu jest „Farmaceuta w Przemyśle”. Studenci z dziewięciu Uczelni Medycznych w Polsce przyjadą do Łodzi, aby integrować się oraz wspólnie zagłębiać nową wiedzę, związaną stricte z branżą farmaceutyczną, ale także by rozwijać swoje umiejętności miękkie. Warsztaty oraz wykłady poprowadzą specjaliści z branży farmaceutycznej. Miejsce wydarzenia: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 Czas wydarzenia: 29.09-02.10.2016 Zainteresowanych prosimy o wypełnienie tego formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfg03We3oqoBA0xFwvjMTTlyAdzpRDP2iqk7nSt14wmeh9jA/viewform   Więcej »

Uwaga studenci V roku Farmacji

23 June 2016 (Thursday)

Dziekanat prosi o odbiór skierowań na badania lekarskie (lekarz medycyny pracy zadecyduje o konieczności wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych). W przypadku wymagania przez aptekę książeczki sanitarno-epidemiologicznej prosimy o kontakt z Dziekanatem. Lista placówek dostępna przed Dziekanatem i tutaj Więcej »

INFORMACJA DLA KOŃCZĄCYCH STUDIA

17 March 2016 (Thursday)

  - STUDENCI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZGŁASZAJĄ SIĘ Z KARTĄ OBIEGOWĄ W SWOIM DZIEKANACIE - STUDENCI ZAKWATEROWANI W DOMU STUDENTA MUSZĄ UZYSKAĆ PODPIS W KARCIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W DZIEKANACIE   INFORMACJA DLA STUDENTÓW FARMACJI KOŃCZĄCYCH UCZELNIĘ Do rozliczenia z Uczelnią wymagane są następujące dokumenty: - legitymacja studencka - karta potwierdzeń (obiegowa)- wpłata 60.00 zł  za dyplom i suplement na konto:  na indywidualny numer subkonta- dziennik praktyki zawodowej- udokumentowany spis osiągnięć indywidualnych* (w przypadku: otrzymania nagród, studiów odbytych za granicą lub w kraju, członkostwa w klubach sportowych, osiągnięć  sportowych, udziału w kołach naukowych, działalności  społeczne i organizacyjne)Na wniosek absolwenta uczelnia może wydać dyplom i suplement w języku angielskim za dodatkową opłatą 40,00zł (konto j.w.), należy dołączyć również dodatkowe zdjęcie (wymiary 4,5 x  6,5).Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od ukończenia praktyki. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Więcej »

Zobacz wszystkie nowości »

Uniwersytet Medyczny w Łodzi